Blækflaske Rønning & Gjerløff

1 Liter blækflaske. På skulderen indskr.: P. RØNNINGS BLÆK. På den ene side øverst på korpus i en bue inskr.: P. RØNNING & GIERLÖFF og derunder KIÖBENHAVN.

Stærkt hamret glas
Højde: 232 mm.

Årstal ukendt

Kilde: Danske Flasker, Fra Renæssancen til vore dage. Af Mogens Schlüter. Forlag: Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck side 388, 389 og 390 fig. 537